Giảm kích thước JPG - Giảm Kích thước Hình ảnh mà không mất chất lượng -

Công cụ Giảm Kích thước JPEG là công cụ tốt nhất để giảm hình ảnh khi và khi cần thiết. Công cụ này làm giảm kích thước hình ảnh giúp dễ dàng đính kèm email hoặc lưu nó trong đĩa của chúng tôi. Các bước để sử dụng công cụ này là:

Bước 1: Nhấp hoặc kéo tệp để tải lên hình ảnh. Bạn có thể chọn tối đa 20 hình ảnh mà bạn muốn giảm. Bước 2: Chọn chất lượng hình ảnh cùng chiều rộng và chiều cao. Bước 3: Nhấp vào tải xuống và lưu hình ảnh thu gọn riêng biệt hoặc cùng nhau trong một tệp tin.

Gương tất cả hình ảnh theo chiều ngang hoặc chiều dọc.
Nếu chỉ một trường được đặt thì trường khác sẽ được tính tự động theo tỷ lệ co.

Thả tệp vào đây hoặc nhấp để tải lên.

Chỉ cho phép tải tệp lên hình ảnh