JPG Storleksreducer - Reducera bildstorlek utan att förlora kvalitet -

JPEG Size Reducer-verktyget är det bästa verktyget för att minska bilderna vid behov. Verktyget minskar bildstorleken vilket gör det enkelt för bilagor i e-post eller spara det på vår skiva. Stegen för att använda verktyget är:

Steg 1: Klicka eller dra filer för att ladda upp bilder. Du kan välja upp till 20 bilder du vill minska.

Steg 2: Välj bildkvaliteten längs bredden och höjden.

Steg 3: Klicka på ladda ner och spara den reducerade bilden separat eller tillsammans i en fil.

Spegla alla bilder horisontellt eller vertikalt.
Om endast ett fält är inställt beräknas annat fält automatiskt enligt bildförhållandet.

Släpp filer här eller klicka för att ladda upp.

Endast bildfiler är tillåtna för uppladdning