JPG Size Reducer - کاهش اندازه تصویر بدون افت کیفیت -

JPEG Size Reducer Tool بهترین ابزار برای کاهش تصاویر در صورت نیاز است. این ابزار اندازه تصویر را کاهش می دهد و باعث می شود که فایل پیوست در ایمیل به آسانی ذخیره شود یا در دیسک ما ذخیره شود. مراحل استفاده از این ابزار عبارتند از:

مرحله 1: فایل ها را برای بارگذاری تصاویر کلیک کنید یا بکشید.

مرحله 2: کیفیت تصویر را با عرض و ارتفاع انتخاب کنید.

مرحله 3: بر روی دانلود کلیک کنید و تصویر کاهش یافته را ذخیره کنید

تمام تصاویر را به صورت افقی یا عمودی آینه کنید.
اگر فقط یک فیلد تنظیم شده باشد، فیلد دیگری به صورت خودکار با توجه به نسبت ابعاد محاسبه می شود.

فایلهای قطره اینجا را کلیک کنید یا برای آپلود کلیک کنید

فقط فایل های تصویری برای آپلود مجاز هستند